Johannesevangeliet 14-16

Enligt Koranen har Jesu mor Maria förutsagt att Muhammed skulle komma som ett sändebud med namnet Ahmad:

”[Minns] Jesus, Marias son, som sade: ’Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.’” (Sura 61:6)

Knut Bernström har i sin översättning av Koranen (Koranens budskap) skrivit följande ord i fotnoten till sura 61:6:

”Denna förutsägelse finner stöd i flera hänvisningar i Johannesevangeliet till den Parákletos (en benämning som i den svenska bibelöversättningen återges med ordet ‘Hjälpare’) som skulle komma efter Jesus. Detta namn är säkerligen en förvanskning av Períklytos (‘den högt prisade’), den direkta grekiska motsvarigheten till det arameiska Mawhamana … I betraktande av den fonetiska likheten mellan Períklytos och Parákletos kan man lätt föreställa sig att översättaren – eller, vilket förefaller sannolikare, skrivare i senare tid – kan ha förblandat dessa två ord. Det är signifikativt att både det arameiska Mawhamana och det grekiska Períklytos har samma innebörd som den siste Profetens båda namn Muhammad och Ahmad.”

Men studerar vi Jesu ord i Johannesevangeliet noga inser vi snabbt att Knut Bernströms resonemang inte har någon betydelse. Det finns nämligen tillräckligt i Jesu ord som visar att Hjälparen inte på något sätt kan syfta på Muhammed:

”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er … Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Johannesevangeliet 14:16-17, 26)

Följande argument visar att denna Hjälpare inte kan vara Muhammed:

  • Hjälparen skulle alltid vara med Jesu lärjungar. Stämmer detta med Muhammed som föddes nästan 600 år senare? På vilket sätt var Muhammed med Jesu lärjungar under de århundraden som gick innan han föddes år 570 e.kr.?
  • Hjälparen skulle vara i lärjungarna. På vilket sätt var Muhammed någonsin i Jesu lärjungar, speciellt med tanke på att han föddes nästan 600 år senare?
  • Om världen inte skulle se Hjälparen, hur stämmer det med Muhammed som sågs av tusentals människor?
  • En av Hjälparens uppdrag var att påminna människor om allt det Jesus hade undervisat om? Har Muhammed någonsin påmint om t.ex. Jesu död och uppståndelse? Nedan presenteras några av flera texter från Nya testamentet:

”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas.” (Matteusevangeliet 16:21)

“Vi går nu upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå.” (Matteusevangeliet 20:18-19)

”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig.’” (Johannesevangeliet 14:6)

Jesus förklarade för sina lärjungar att han skulle både dö och uppstå, samt att ingen kunde komma till Gud utom genom honom. Har Muhammed någonsin påmint människor om dessa båda sanningar (se även under Avslutning)? Dessutom ser vi i både Johannesevangeliet och Apostlagärningarna att Hjälparen, som i själva verket är den helige Ande, skulle komma strax efter Jesu död och uppståndelse och inte nästan 600 hundra år senare:

”Jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.” (Johannesevangeliet 16:7)

”Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: ’Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.’” (Apostlagärningarna 1:3-5)

Båda dessa texter uppfylldes på pingstdagen i Jerusalem kort därefter:

”När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apostlagärningarna 2:1-4)

Därför kan vi dra slutsatsen att det som står i Koranen om Muhammed (Ahmad) som Sändebudet och Hjälparen i Johannesevangeliet 14-16 inte stämmer. Detta sändebud och denna Hjälpare är istället den helige Ande, den Ande lärjungarna uppfylldes av på pingstdagen i Jerusalem och som alltid skulle vara med och i dem, samt påminna dem om allt det Jesus hade sagt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s