Höga visan 5:16

Inom Islam använder man sig gärna av Höga visan 5:16 för att visa på förekomsten av Muhammeds namn i Bibeln. Men för att kunna få ihop detta argument utgår man vanligen från översättningen American Standard Version (ASV):

”His mouth is most sweet; Yea, he is altogether lovely [machamadim]. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.”

Det hebreiska ordet för lovely (ljuvlig) är machamadim (מַחֲּמַדִּים) och utgör den maskulina pluralformen av substantivet machmad (מַחְמָד). I sitt desperata försök att hitta Muhammeds namn i denna vers hävdar muslimer att det står muhamadim (Muhammad) och inte machamadim. Att det hebreiska ordet står i pluralis och inte singularis menar man är ett uttryck för majestätspluralis, på samma sätt som det hebreiska ordet för Gud, elohim, står i pluralis och uttrycker majestätspluralis. Men detta argument är helt felaktigt. Anledningen till att elohim kan stå i pluralis beror på att detta INTE är ett namn utan en titel. Namn i Bibeln står ENDAST i singularis. Vi kan jämföra detta med Guds namn JHWH, ”namnet över alla namn” (Filipperbrevet 2:9), som förekommer mer än 5 700 gånger i GT men som inte någonstans står i pluralis. Varför skulle då namnet Muhammed stå i pluralis? Är Muhammeds namn större än Guds namn? Absolut inte! Nej, i Höga visan 5:16 står det machamadim (inte muhamadim) och översätts bäst med ord som ”ljuvligt” och ”dyrbart”, vilket vi kan se i andra texter där detta ord förekommer:

”De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de upp i eld och förstörde alla dyrbara föremål.” (2 Krönikeboken 36:19)

”Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden, allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner.” (Jesaja 64:11)

”Han spände sin båge som en fiende, hans högra hand var redo. Lik en ovän dödade han allt som var ljuvligt för ögat.” (Klagovisorna 2:4)

Som avslutning kan nämnas att även om Muhammeds namn hade funnits i Höga visan 5:16 (vilket det absolut inte gör) så finns det inget i denna vers som förutsäger att Muhammed en dag skulle bli Guds sista profet. I Bibeln finns det tusentals TYDLIGA namn utan att dessa har en unik profetkallelse på sina liv. Så muslimers argument att Muhammeds namn finns i Höga visan 5:16 är inget annat än dumheter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s