Bakgrund

Inom Islam finns inga som helst tvivel på att Gud har utvalt Muhammed till att vara Hans sista profet. Detta är en ”sanning” varje muslim aldrig får ifrågasätta. Men faktum är att det inte behövs mycket studerande förrän man inser att denna ”sanning” inte är sann. Det finns nämligen ett krav som MÅSTE uppfyllas för att Muhammed skall kunna vara Guds sista profet, och det är att han, tillsammans med denna upphöjda kallelse, MÅSTE finnas förutsagd i Bibeln. Om en sådan förutsägelse inte går att hitta kan han OMÖJLIGT vara den han uppgav sig för att vara. Varför, undrar säkert många? Det finns två anledningar till detta. För det första vittnar Koranen om att Muhammed finns omnämnd i både Guds Tora och Evangeliet (syftar på Johannesevangeliet):

”De som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer.” (Sura 7:157)

”[Minns] Jesus, Marias son, som sade: ’Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.’” (Sura 61:6)

Beträffande namnet Ahmad se under Johannesevangeliet 14-16.

Den andra anledningen till att Muhammed MÅSTE finnas förutsagt i Bibeln, är för att Gud inte sänder en så historiskt avgörande person utan att först meddela detta för sitt folk, judar och kristna. På samma sätt är det med Jesus. Om någon kan bevisa att hans kallelse som Messias inte finns förutsagt i Gamla testamentet kan han OMÖJLIGT vara denne. Och Muhammed är inget undantag från detta villkor. Om Gud verkligen har sänt Muhammed som sin sista profet MÅSTE vi kunna hitta honom i Bibeln. När Gud gör något stort i historien förkunnar Han detta i förväg:

”Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.” (Jesaja 46:10)

”Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.” (Amos 3:7)

I andra texten står det även att Gud ”gör INGENTING utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna”. Och faktum är att detta är helt logiskt. Om Gud skulle välja att inte berätta för sitt folk om det Han planerar att göra, kan Han inte heller straffa dem för att de inte handlar i enlighet med Hans planering. Om Gud därför har sänt Muhammed som sin sista profet MÅSTE detta finnas förutsagt för att Han skall kunna straffa de som inte tar emot honom.

Det vanligaste invändningarna inom Islam mot detta är att judar och kristna har ändrat i Bibeln och därför kan man inte längre hitta Muhammed där. Denna invändning stämmer delvis. Varje seriös teolog vet att det har gjorts ändringar i Bibeln, framför allt i Nya testamentet av kyrkofäderna. Men det man som muslim missar (alternativt inte vill veta) är att de flesta teologiska ändringar gjordes på 200- och 300-talet e.kr., dvs flera hundra år innan Muhammed föddes. Trots det står det i Koranen att ”de (judar och kristna) kan FINNA (Muhammed) omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet”. Eftersom det står att Muhammed FINNS omnämnd i Bibeln innebär det att han måste finnas i Tora och Evangeliet EFTER att dessa teologiska ändringar gjordes. Dessutom skulle inte kyrkofäderna kunnat göra så stora ändringar som muslimerna hävdar utan att bibelforskarna skulle finna några spår av dem. Dessa forskare har trots allt tusentals bibliska och andra historiska manuskript till sitt förfogande att jämföra med.

Men det finns även de muslimer som förstår att argumentet ovan mot Bibelns trovärdighet inte håller och gör därför allt de kan för att hitta Muhammed där. Låt oss därför gå vidare för att se om Muhammed finns förutsagd i Bibeln.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s