5 Mosebok 18:15-19

En av de texter muslimer oftast använder sig av för att bevisa Muhammeds förutsägelser i Bibeln är 5 Mosebok 18:15-19. Den utlovade profeten, anser de, stämmer mer med Muhammed än med Jesus:

HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till. Det skall bli alldeles som du begärde av HERREN, din Gud, vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sade: ’Låt mig inte mer höra HERRENS, min Guds, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö.’ HERREN sade då till mig: ’De har rätt i vad de säger. En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom.’”

En sak som utan tvekan visar att detta INTE kan handla om Muhammed är att texten inte säger något om att den utlovade profeten skall vara den sista. Det enda texten säger är att Gud lovade resa upp en profet som skulle vara lik Mose. Med andra ord kan Gud resa upp tusentals profeter efter att den utvalda profeten har kommit, utan att på något sätt bryta mot sitt löfte i texten ovan. När därför muslimer läser in i texten att denna profet skulle vara den sista, läser de in mer än vad som egentligen står där …

I boken “Muhammad i Bibeln” presenterar författaren Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad en rad olika argument för att den utvalda profeten inte kan vara Jesus utan istället handlar om Muhammed. Men var och en som läst Bibeln ingående upptäcker snabbt hur fel Ahmad har. Antingen ljuger han medvetet i sin bok eller är han högst okunnig om det Bibeln lär ut. Det finns inte utrymme i denna artikel för att presenterar alla Ahmads felaktigheter, men några kommer att behandlas. Ett av hans argument är att uttrycket ”bland deras bröder” i 5 Mosebok 18:18 syftar på Ismaels avkomlingar eftersom han var bror till Isak. Men inte någonstans i Bibeln kan vi läsa om att Ismaels ättlingar hade relationen “bland deras bröder” till Israels folk. Det närmsta vi kommer är när HERRENS ängel talade till Hagar beträffande Ismael:

”Han skall vara som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall bo mitt emot alla sina bröder.” (1 Mosebok 16:12)

Här står det att Ismael och hans ättlingar skall bo ”mitt emot alla sina bröder”, vilket inte är samma sak som att de skall bo ”bland deras bröder”. Uttrycket ”bland deras bröder” syftar istället på israels barn själva, vilket tydligt ses i början av samma kapitel:

”De levitiska prästerna, hela Levi stam, skall inte ha någon lott eller arvedel tillsammans med Israel. Av HERRENS eldsoffer och hans arvedel skall de äta. De skall inte ha någon arvedel bland sina bröder. HERREN är deras arvedel, som han har lovat dem.” (18:1-2)

Här står det att Levi stam inte skulle ha någon arvedel bland sina bröder (Israels folk) eftersom HERREN skulle vara deras arvedel. Denna stam var ”bland sina bröder” samtidigt som de tillhörde Israels folk. Det är alltså inget motsatsförhållande mellan de båda. Men vad innebär det då att den utlovade profeten skulle vara lik Mose? I 5 Mosebok hittar vi svaret på denna fråga:

”I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som HERREN kände ansikte mot ansikte, ingen om man tänker på alla de tecken och under som HERREN hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel.” (5 Mos 34:10-12)

En profet lik Mose är en person som känner Gud ansikte mot ansikte, samt gör tecken, under och stora gärningar. Stämmer detta med Muhammed? Gjorde han tecken, under och stora gärningar? Nej, knappast! Däremot stämmer det med Jesus:

“Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 9:35)

“Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.” (Apg 10:38)

Eftersom Jesus var den som bäst uppfyllde profetian i 5 Mos 18:15-19 kunde  lärjungen Petrus, flera hundra år senare, berätta om Jesus utifrån detta citat för Israels folk:

”Honom (Jesus) måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket.” (Apostlagärningarna 3:21-23)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s