1 Mosebok 17:20

Första texten i Bibeln som muslimer använder sig av för att peka på Muhammed är 1 Mosebok 17:20:

”Också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk.”

Eftersom Ismael utgår stamfadern till dagens muslimer är det inte fel att tolka det som att texten handlar om Muhammed. Men det finns inget i texten som säger att han skall bli Guds sista profet och sändebud. Istället står det att Gud lovade välsigna honom genom att han skulle bli fader till tolv hövdingar och bli ett stort folk. Ser vi till sammanhanget upptäcker vi dessutom något annat:

”Abraham sade till Gud: ’Låt bara Ismael få leva inför dig!’ Men Gud sade: ’Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.’”

Trots Guds löfte att välsigna Ismael (dagens muslimer) upprättade Gud sitt eviga förbund med Isak och hans ättlingar. Ismael fick alltså inte del av detta eviga förbund.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s